BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"promote to Major" — Słownik kolokacji angielskich

promote to Major kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): awansować Główny
  1. promote czasownik + major rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the second part of the 1930s, Bajan was promoted to Major.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo