BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. Major League = Pierwsza liga Major League
2. Major League Baseball = MLB (najważniejsza amerykańska liga baseballu) Major League Baseball
3. Major League Baseball outfielder = Pierwsza liga Baseball obrońca w baseballu Major League Baseball outfielder
6. Major League Baseball catcher = Pierwsza liga Baseball chwytacz Major League Baseball catcher
  • Joseph James Burns (1916-1974) was an American Major League Baseball infielder.
  • Larry Brown, Major League Baseball infielder who played from 1963 to 1974.
  • William Russell Johnson (born February 22, 1973) is a former Major League Baseball infielder.
  • Richard Harrison Smith is a former Major League Baseball infielder.
  • Jeffrey Scott Gardner is a former Major League Baseball infielder.
  • Larvell Blanks (born January 28, 1950) is a former Major League Baseball infielder.
  • Francis Joseph Mullins is a former Major League Baseball infielder.
  • Chris Pittaro (born 1961), former Major League Baseball infielder.
  • James John Cronin (1905-1983) was an American Major League Baseball infielder.
  • This page is for the Major League Baseball infielder.
8. Representative Major R. Owens = Przedstawiciel Główny R. Owens Representative Major R. Owens
(3) Soccer, Lacrosse
Kolokacji: 2
(4) debut, history
Kolokacji: 3
(6) Project, game
Kolokacji: 2
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.