"dual major" — Słownik kolokacji angielskich

dual major kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczba podwójna główny
  1. dual przymiotnik + major rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are 36 academic programs, and students are also free to design special majors or engage in dual majors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo