BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"major" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

major rzeczownik

rzeczownik + major
Kolokacji: 33
John Major • Sergeant Major • Mr. Major • Ursa Major • Prime Major of Britain • ...
major + rzeczownik
Kolokacji: 25
Major General • Major League • Major League Baseball • Major League Soccer • Major League Baseball outfielder • ...
major + czasownik
Kolokacji: 4
Major says • Mr. Major makes • major includes • Major takes
czasownik + major
Kolokacji: 12
win several majors • offer several majors • call up to the majors • lead the majors • promote to Major • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) win, include
Kolokacji: 2
2. lead the majors = prowadzić major lead the majors
3. promote to Major = awansować Główny promote to Major
4. call up to the majors = wzywać w górę major call up to the majors
5. make to the majors = robić aby major make to the majors
6. switch majors = zmiana major switch majors
  • He played a total of 58 games in the majors, mostly at third base.
  • For me to make it, I've got to play well in the majors.
  • He played a total of nine games in the majors.
  • That was the only year he played in the majors.
  • After that season, he did not again play in the majors until 2001.
  • That was the last time he played in the majors.
  • He did not play in the majors again until 1897.
  • It is the only game he will ever play in the majors.
  • He played four years in the majors, from 1956 to 1959.
  • That is why he didn't play in the majors again.
8. change majors = zmiana major change majors
9. choose majors = wybierać major choose majors
10. pursue majors = ścigać major pursue majors
przymiotnik + major
Kolokacji: 12
academic major • consecutive major • professional major • double major • popular major • ...
przyimek + major
Kolokacji: 7
with majors • of Major • in the majors • to the majors • for the majors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.