MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"kid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kid rzeczownik

rzeczownik + kid
Kolokacji: 38
college kid • school kid • street kid • whiz kid • neighborhood kid • ...
kid + rzeczownik
Kolokacji: 17
Kid Rock • kid glove • kid brother • kid sister • kid stuff • ...
kid + czasownik
Kolokacji: 184
kid plays • kid loves • kid learns • kid runs • kid needs • kid comes • kid gets • kid goes • kid starts • kid looks • kid wants • kid takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. kid learns = dziecko uczy się kid learns
2. kid sees = dziecko widzi kid sees
4. kid finds = dziecko znajduje kid finds
5. Kid follows = Dziecko następuje Kid follows
  • That kid wouldn't follow them all the way out here.
  • The kid has followed my trail of blood from outside on the street into this place.
  • That crazy kid wouldn't have followed them this far out.
  • The kids would follow them anywhere - especially to the shops.
  • My wife and kids sure as hell can't follow me here.
  • We're thinking of switching cars and seeing if the kid will follow him.
  • Kids can follow the mother goat almost immediately after birth.
  • The kid followed Shenvair here and they shot each other.
  • The kids took off after him and followed his trail into a ravine.
  • Look, kid, two news trucks followed the ambulance to the hospital, and another pulled up minutes after we got here.
6. kid hears = dziecko słyszy kid hears
7. kid decides = dziecko decyduje kid decides
8. kid stares = spojrzenia z koźlęcej skóry kid stares
9. kid names = imiona z koźlęcej skóry kid names
10. kid chooses = dziecko wybiera kid chooses
11. kid discovers = dziecko odkrywa kid discovers
12. kid will = wola z koźlęcej skóry kid will
(7) go, try, wear, die, give, ...
Kolokacji: 16
(13) use, graduate, receive, share
Kolokacji: 4
(14) sit, ride, lie, face
Kolokacji: 4
(15) grow, climb, raise
Kolokacji: 4
(17) eat, spend, kill, drink, smoke
Kolokacji: 5
(18) leave, forget
Kolokacji: 2
(19) stand, lose, suffer, let
Kolokacji: 4
(20) listen, hang, attend
Kolokacji: 3
(21) laugh, giggle
Kolokacji: 2
(22) stop, catch, grab, compete
Kolokacji: 4
(23) sleep, dream
Kolokacji: 2
(25) can, disappear
Kolokacji: 2
(26) cavort, surf
Kolokacji: 2
(27) swarm, crawl
Kolokacji: 2
czasownik + kid
Kolokacji: 72
teach kids • raise kids • help kids • keep kids • get kids • see kids • want one's kids • send one's kids • bring one's kids • put one's kids • ...
przymiotnik + kid
Kolokacji: 156
little kid • young kid • poor kid • rich kid • black kid • old kid • white kid • nice kid • big kid • good kid • new kid • great kid • smart kid • ...
przyimek + kid
Kolokacji: 21
for kids • with kids • about kids • of kids • to kids • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.