ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage kids" — Słownik kolokacji angielskich

encourage kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage one's kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj dzieci
  1. encourage czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I asked him if he'd encourage his kids to go into the business.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo