"kid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kid rzeczownik

rzeczownik + kid
Kolokacji: 38
college kid • school kid • street kid • whiz kid • neighborhood kid • ...
kid + rzeczownik
Kolokacji: 17
Kid Rock • kid glove • kid brother • kid sister • kid stuff • ...
kid + czasownik
Kolokacji: 184
kid plays • kid loves • kid learns • kid runs • kid needs • kid comes • kid gets • kid goes • kid starts • kid looks • kid wants • kid takes • ...
czasownik + kid
Kolokacji: 72
teach kids • raise kids • help kids • keep kids • get kids • see kids • want one's kids • send one's kids • bring one's kids • put one's kids • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(2) raise, name, describe, bring
Kolokacji: 4
(3) help, encourage, support
Kolokacji: 3
(4) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(6) see, hear, find, live, watch
Kolokacji: 5
1. see kids = zobacz dzieci see kids
2. hear kids = usłysz dzieci hear kids
3. find the kid = znajdź dziecko find the kid
4. live with several kids = żyj z kilkorgiem dzieci live with several kids
(8) send, shrink, air
Kolokacji: 3
(9) put, spend, use, target
Kolokacji: 4
(10) kill, call, meet, treat, dress
Kolokacji: 5
(13) motivate, breed
Kolokacji: 2
przymiotnik + kid
Kolokacji: 156
little kid • young kid • poor kid • rich kid • black kid • old kid • white kid • nice kid • big kid • good kid • new kid • great kid • smart kid • ...
przyimek + kid
Kolokacji: 21
for kids • with kids • about kids • of kids • to kids • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.