"see one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

see one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: see kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widzieć czyjś dzieci
  1. see czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I'm going to finally get to see my kids after a month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo