"see kids" — Słownik kolokacji angielskich

see kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz dzieci
  1. see czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm going to finally get to see my kids after a month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo