"kid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kid rzeczownik

rzeczownik + kid
Kolokacji: 38
college kid • school kid • street kid • whiz kid • neighborhood kid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(3) whiz, Wiz
Kolokacji: 2
(4) city, Karate, Cincinnati
Kolokacji: 3
1. city kid = dziecko miasta city kid
2. Karate Kid = Dziecko karate Karate Kid
3. Cincinnati Kid = Cincinnati Dziecko Cincinnati Kid
(6) Fox, Rawhide
Kolokacji: 2
(7) Spy, punk, two-gun
Kolokacji: 3
(9) Cosby
Kolokacji: 1
(10) ghetto, slum
Kolokacji: 2
kid + rzeczownik
Kolokacji: 17
Kid Rock • kid glove • kid brother • kid sister • kid stuff • ...
kid + czasownik
Kolokacji: 184
kid plays • kid loves • kid learns • kid runs • kid needs • kid comes • kid gets • kid goes • kid starts • kid looks • kid wants • kid takes • ...
czasownik + kid
Kolokacji: 72
teach kids • raise kids • help kids • keep kids • get kids • see kids • want one's kids • send one's kids • bring one's kids • put one's kids • ...
przymiotnik + kid
Kolokacji: 156
little kid • young kid • poor kid • rich kid • black kid • old kid • white kid • nice kid • big kid • good kid • new kid • great kid • smart kid • ...
przyimek + kid
Kolokacji: 21
for kids • with kids • about kids • of kids • to kids • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.