"keep one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

keep one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: keep kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać czyjś dzieci
  1. keep czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I am sure a lot of people would like to go out to work to keep their kids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo