"protect one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

protect one's kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chronić czyjś dzieci
  1. protect czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Know matter how hard you try to protect kids from certain words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo