"kid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kid rzeczownik

rzeczownik + kid
Kolokacji: 38
college kid • school kid • street kid • whiz kid • neighborhood kid • ...
kid + rzeczownik
Kolokacji: 17
Kid Rock • kid glove • kid brother • kid sister • kid stuff • ...
kid + czasownik
Kolokacji: 184
kid plays • kid loves • kid learns • kid runs • kid needs • kid comes • kid gets • kid goes • kid starts • kid looks • kid wants • kid takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(7) go, try, wear, die, give, ...
Kolokacji: 16
(13) use, graduate, receive, share
Kolokacji: 4
(14) sit, ride, lie, face
Kolokacji: 4
1. kid sits = dziecko siada kid sits
2. kid rides = jazdy z koźlęcej skóry kid rides
3. kid lies = dziecko kłamie kid lies
4. kid faces = twarze z koźlęcej skóry kid faces
(15) grow, climb, raise
Kolokacji: 4
(17) eat, spend, kill, drink, smoke
Kolokacji: 5
(18) leave, forget
Kolokacji: 2
(19) stand, lose, suffer, let
Kolokacji: 4
(20) listen, hang, attend
Kolokacji: 3
(21) laugh, giggle
Kolokacji: 2
(22) stop, catch, grab, compete
Kolokacji: 4
(23) sleep, dream
Kolokacji: 2
(25) can, disappear
Kolokacji: 2
(26) cavort, surf
Kolokacji: 2
(27) swarm, crawl
Kolokacji: 2
czasownik + kid
Kolokacji: 72
teach kids • raise kids • help kids • keep kids • get kids • see kids • want one's kids • send one's kids • bring one's kids • put one's kids • ...
przymiotnik + kid
Kolokacji: 156
little kid • young kid • poor kid • rich kid • black kid • old kid • white kid • nice kid • big kid • good kid • new kid • great kid • smart kid • ...
przyimek + kid
Kolokacji: 21
for kids • with kids • about kids • of kids • to kids • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.