"kid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kid rzeczownik

rzeczownik + kid
Kolokacji: 38
college kid • school kid • street kid • whiz kid • neighborhood kid • ...
kid + rzeczownik
Kolokacji: 17
Kid Rock • kid glove • kid brother • kid sister • kid stuff • ...
kid + czasownik
Kolokacji: 184
kid plays • kid loves • kid learns • kid runs • kid needs • kid comes • kid gets • kid goes • kid starts • kid looks • kid wants • kid takes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
(7) go, try, wear, die, give, ...
Kolokacji: 16
1. kid goes = dziecko idzie kid goes
2. kid tries = dziecko próbuje kid tries
4. kid dies = dziecko umiera kid dies
5. kid gives = dziecko daje kid gives
6. kid turns = dziecko obraca się kid turns
7. kid falls = dziecko spada kid falls
8. kid develops = dziecko rozwija kid develops
9. kid breaks = dziecko rozbija kid breaks
10. kid returns = powroty z koźlęcej skóry kid returns
11. kid shakes = koktajle mleczne z koźlęcej skóry kid shakes
12. kid becomes = dziecko zostaje kid becomes
13. kid passes = dziecko mija kid passes
14. kid outgrows = dziecko wyrasta kid outgrows
15. kid opens = świeże powietrza z koźlęcej skóry kid opens
16. kid hides = kryjówki z koźlęcej skóry kid hides
(13) use, graduate, receive, share
Kolokacji: 4
(14) sit, ride, lie, face
Kolokacji: 4
(15) grow, climb, raise
Kolokacji: 4
(17) eat, spend, kill, drink, smoke
Kolokacji: 5
(18) leave, forget
Kolokacji: 2
(19) stand, lose, suffer, let
Kolokacji: 4
(20) listen, hang, attend
Kolokacji: 3
(21) laugh, giggle
Kolokacji: 2
(22) stop, catch, grab, compete
Kolokacji: 4
(23) sleep, dream
Kolokacji: 2
(25) can, disappear
Kolokacji: 2
(26) cavort, surf
Kolokacji: 2
(27) swarm, crawl
Kolokacji: 2
czasownik + kid
Kolokacji: 72
teach kids • raise kids • help kids • keep kids • get kids • see kids • want one's kids • send one's kids • bring one's kids • put one's kids • ...
przymiotnik + kid
Kolokacji: 156
little kid • young kid • poor kid • rich kid • black kid • old kid • white kid • nice kid • big kid • good kid • new kid • great kid • smart kid • ...
przyimek + kid
Kolokacji: 21
for kids • with kids • about kids • of kids • to kids • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.