"take the kids" — Słownik kolokacji angielskich

take the kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz dzieci
  1. take czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Families take their kids and have been doing so for years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo