"take one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

take one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: take the kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brać czyjś dzieci
  1. take czasownik + kid rzeczownik
    Silna kolokacja

    Families take their kids and have been doing so for years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo