"take kids" — Słownik kolokacji angielskich

take kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: take the kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz dzieci
  1. take czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'm going to talk to them when we take the kids down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo