"know kids" — Słownik kolokacji angielskich

know kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaj dzieci
  1. know czasownik + kid rzeczownik
    Silna kolokacja

    That's what keeps me in football, getting to know kids, seeing them grow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo