"want one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

want one's kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć czyjś dzieci
  1. want czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She didn't want her kids to experience the same thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo