"want revenge" — Słownik kolokacji angielskich

want revenge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej zemsta
  1. want czasownik + revenge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Maybe they want revenge for what we did to them last night.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo