"want answers" — Słownik kolokacji angielskich

want answers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej odpowiedzi
  1. want czasownik + answer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wanted an answer, and she had several to give.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo