"want peace" — Słownik kolokacji angielskich

want peace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej pokój
  1. want czasownik + peace rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Stories were no place for a man who wanted peace.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo