"love kids" — Słownik kolokacji angielskich

love kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozdrowienia, dzieci
  1. love czasownik + kid rzeczownik
    Silna kolokacja

    He loved kids and would never have any of his own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo