"love one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

love one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: love kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miłość czyjś dzieci
  1. love czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He loved kids and would never have any of his own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo