"want kids" — Słownik kolokacji angielskich

want kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: want one's kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej dzieci
  1. want czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She didn't want her kids to experience the same thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo