"protect kids" — Słownik kolokacji angielskich

protect kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: protect one's kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chroń dzieci
  1. protect czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Know matter how hard you try to protect kids from certain words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo