BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"kid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kid rzeczownik

rzeczownik + kid
Kolokacji: 38
college kid • school kid • street kid • whiz kid • neighborhood kid • ...
kid + rzeczownik
Kolokacji: 17
Kid Rock • kid glove • kid brother • kid sister • kid stuff • ...
kid + czasownik
Kolokacji: 184
kid plays • kid loves • kid learns • kid runs • kid needs • kid comes • kid gets • kid goes • kid starts • kid looks • kid wants • kid takes • ...
czasownik + kid
Kolokacji: 72
teach kids • raise kids • help kids • keep kids • get kids • see kids • want one's kids • send one's kids • bring one's kids • put one's kids • ...
przymiotnik + kid
Kolokacji: 156
little kid • young kid • poor kid • rich kid • black kid • old kid • white kid • nice kid • big kid • good kid • new kid • great kid • smart kid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. poor kid = biedne dziecko poor kid
2. underprivileged kid = grupy o niższym statusie dziecko underprivileged kid
3. disadvantaged kid = pokrzywdzeni przez los dziecko disadvantaged kid
  • I've already used video to teach disadvantaged kids to dance.
  • He also donates five tickets to every home game for disadvantaged kids.
  • Not surprisingly, Nike sees its appeal among disadvantaged kids differently.
  • His keen interest in black youth led to plans for a summer camp for disadvantaged kids.
  • She is an advocate for bilingualism and helping disadvantaged kids.
  • A lot of disadvantaged kids out there would.
  • During 17 years of coaching high school, he also ran a program targeted at helping disadvantaged kids.
  • For the last two summers she's been a volunteer at a local program for disadvantaged kids.
  • The school takes care of disadvantaged kids and provides teaching, food, and medical treatment for free!
  • To allow this cut to stand would hurt disadvantaged kids who depend on their mentors for personal guidance.
4. homeless kid = bezdomne dziecko homeless kid
5. needy kid = ubodzy dziecko needy kid
(4) rich, fat, latch-key
Kolokacji: 3
(5) black, African-American
Kolokacji: 2
(7) nice, best, decent, bratty
Kolokacji: 4
(15) normal, regular, typical
Kolokacji: 3
(17) real, weird, fastest
Kolokacji: 3
(18) only, lonely, spooky
Kolokacji: 3
(19) inner-city, privileged
Kolokacji: 2
(21) talented, gifted
Kolokacji: 2
(22) happy, lucky, happy-go-lucky
Kolokacji: 3
(23) troubled, quiet, noisy
Kolokacji: 3
(24) suburban, Italian, urban
Kolokacji: 3
(25) blond, redheaded
Kolokacji: 2
(27) scared, frightened
Kolokacji: 2
(29) Asian, Japanese, underage
Kolokacji: 3
(30) Irish, Chinese
Kolokacji: 2
(31) mischievous, naughty
Kolokacji: 2
(32) cocky, brash
Kolokacji: 2
(33) rambunctious, unruly, rowdy
Kolokacji: 3
(34) snot-nosed, snotty, clean-cut
Kolokacji: 3
(35) Damn, goddamn, deaf
Kolokacji: 3
(36) nerdy, geeky
Kolokacji: 2
przyimek + kid
Kolokacji: 21
for kids • with kids • about kids • of kids • to kids • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.