MATURALNE LAST MINUTE.Zgarnij rabat 30% na repetytorium z angielskiego!Sprawdź

"kid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kid rzeczownik

rzeczownik + kid
Kolokacji: 38
college kid • school kid • street kid • whiz kid • neighborhood kid • ...
kid + rzeczownik
Kolokacji: 17
Kid Rock • kid glove • kid brother • kid sister • kid stuff • ...
kid + czasownik
Kolokacji: 184
kid plays • kid loves • kid learns • kid runs • kid needs • kid comes • kid gets • kid goes • kid starts • kid looks • kid wants • kid takes • ...
czasownik + kid
Kolokacji: 72
teach kids • raise kids • help kids • keep kids • get kids • see kids • want one's kids • send one's kids • bring one's kids • put one's kids • ...
przymiotnik + kid
Kolokacji: 156
little kid • young kid • poor kid • rich kid • black kid • old kid • white kid • nice kid • big kid • good kid • new kid • great kid • smart kid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. poor kid = biedne dziecko poor kid
2. underprivileged kid = grupy o niższym statusie dziecko underprivileged kid
  • "You'd want to give your change to the poor little underprivileged kids with bent legs and stuff, wouldn't you?"
  • The Foundation supports projects in low-income areas and helps underprivileged kids.
  • It's not comment, and it certainly shows no concern for the wellbeing of underprivileged kids.
  • He's working with underprivileged kids, teaching them music and acting.
  • That's but a small price to pay to help underprivileged kids play basketball at a high level.
  • I don't want to sound like I'm some underprivileged kid, but you learn certain values.
  • They contact a place in the city and hire six underprivileged kids to come out to the country to help out.
  • The team members get one duty day off a week to teach underprivileged kids the art of self-defense.
  • So let's say you're an underprivileged kid and you go to a game for free.
  • He is one of the most giving people, to charities and to underprivileged kids, that we have ever had.
3. disadvantaged kid = pokrzywdzeni przez los dziecko disadvantaged kid
4. homeless kid = bezdomne dziecko homeless kid
5. needy kid = ubodzy dziecko needy kid
(4) rich, fat, latch-key
Kolokacji: 3
(5) black, African-American
Kolokacji: 2
(7) nice, best, decent, bratty
Kolokacji: 4
(15) normal, regular, typical
Kolokacji: 3
(17) real, weird, fastest
Kolokacji: 3
(18) only, lonely, spooky
Kolokacji: 3
(19) inner-city, privileged
Kolokacji: 2
(21) talented, gifted
Kolokacji: 2
(22) happy, lucky, happy-go-lucky
Kolokacji: 3
(23) troubled, quiet, noisy
Kolokacji: 3
(24) suburban, Italian, urban
Kolokacji: 3
(25) blond, redheaded
Kolokacji: 2
(27) scared, frightened
Kolokacji: 2
(29) Asian, Japanese, underage
Kolokacji: 3
(30) Irish, Chinese
Kolokacji: 2
(31) mischievous, naughty
Kolokacji: 2
(32) cocky, brash
Kolokacji: 2
(33) rambunctious, unruly, rowdy
Kolokacji: 3
(34) snot-nosed, snotty, clean-cut
Kolokacji: 3
(35) Damn, goddamn, deaf
Kolokacji: 3
(36) nerdy, geeky
Kolokacji: 2
przyimek + kid
Kolokacji: 21
for kids • with kids • about kids • of kids • to kids • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.