BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"kid stares" — Słownik kolokacji angielskich

kid stares kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenia z koźlęcej skóry
  1. kid rzeczownik + stare czasownik
    Luźna kolokacja

    And all the time the other kids were staring at me, even Silk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo