"help one's kids" — Słownik kolokacji angielskich

help one's kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: help kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc czyjś dzieci
  1. help czasownik + kid rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Here, five family traditions to help your kids in school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo