TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"funny" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funny przymiotnik

funny + rzeczownik
Kolokacji: 121
funny thing • funny story • funny moment • funny way • funny man • funny stuff • funny look • funny name • funny business • ...
czasownik + funny
Kolokacji: 11
look funny • feel funny • sound funny • find funny • act funny • ...
przysłówek + funny
Kolokacji: 59
pretty funny • genuinely funny • extremely funny • wickedly funny • particularly funny • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) pretty, mildly
Kolokacji: 2
(2) genuinely, actually, truly
Kolokacji: 3
1. genuinely funny = autentycznie zabawny genuinely funny
  • In general, it was a colourful production with many genuinely funny moments.
  • It is a playful and genuinely funny story for a slightly younger crowd.
  • Yet what's astonishing is how much of the humor here strikes both adult and child as genuinely funny.
  • "It's a pleasant movie, it has some genuinely funny moments."
  • The film has one genuinely funny moment at its start.
  • It seemed a strange performance from such a genuinely funny and engaging man.
  • Thanks for this Kate, genuinely funny and well written.
  • Some of the music was genuinely funny all by itself.
  • The thing is, some of their joking was genuinely funny.
  • On the other hand, there are a good many genuinely funny moments.
2. actually funny = faktycznie zabawny actually funny
3. truly funny = naprawdę zabawny truly funny
(3) extremely, exceedingly
Kolokacji: 2
(5) particularly, especially
Kolokacji: 2
(9) wildly, riotously
Kolokacji: 2
(12) fiercely, savagely
Kolokacji: 2
(13) occasionally, sporadically
Kolokacji: 2
(14) deliciously, delightfully
Kolokacji: 2
(15) dryly, wryly
Kolokacji: 2
funny + przyimek
Kolokacji: 8
funny about • funny to • funny in • funny at • funny for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.