"dress funny" — Słownik kolokacji angielskich

dress funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sukienka zabawny
  1. dress czasownik + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    We all want to have people who dress funny and have people with - well, hair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo