PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"walk funny" — Słownik kolokacji angielskich

walk funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chodzić zabawny
  1. walk czasownik + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Or maybe it was the cowboy boots that made them walk funny.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo