TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"talk funny" — Słownik kolokacji angielskich

talk funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmawiać zabawny
  1. talk czasownik + funny przymiotnik
    Luźna kolokacja

    "You'd be making babies with every woman who talks funny!"