eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"actually funny" — Słownik kolokacji angielskich

actually funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie zabawny
  1. actually przysłówek + funny przymiotnik
    Luźna kolokacja

    He was smiling, but there was a quality to his voice that told me it wasn't actually funny.

    Podobne kolokacje: