"funny question" — Słownik kolokacji angielskich

funny question kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne pytanie
  1. funny przymiotnik + question rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "That's a funny, question Why do people ever help each other?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo