PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny tale" — Słownik kolokacji angielskich

funny tale kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna opowieść
  1. funny przymiotnik + tale rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Another student wrote how her grandfather told his dying wife a funny tale so she could make God laugh.

powered by  eTutor logo