PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"funny anecdote" — Słownik kolokacji angielskich

funny anecdote kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawna anegdota
  1. funny przymiotnik + anecdote rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She became a regular on the show, appearing daily, singing and telling funny anecdotes about her life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo