"funny account" — Słownik kolokacji angielskich

funny account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne konto
  1. funny przymiotnik + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Do you remember that funny account you were telling me about, well, someone is here to claim it."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo