"truly funny" — Słownik kolokacji angielskich

truly funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naprawdę zabawny
  1. truly przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The clash of perceptions might be truly funny if it weren't so deadly serious.