BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"friendship" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

friendship rzeczownik

rzeczownik + friendship
Kolokacji: 4
childhood friendship • friendship of several women • friendship of several men • boyhood friendship
friendship + rzeczownik
Kolokacji: 14
friendship treaty • Friendship Bridge • friendship group • Friendship Height • Friendship Association • ...
friendship + czasownik
Kolokacji: 37
friendship develops • friendship begins • friendship grows • friendship leads • friendship continues • ...
czasownik + friendship
Kolokacji: 51
make friendships • form a friendship • develop a friendship • renew one's friendship • maintain a friendship • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. make friendships = marki przyjaźnie make friendships
7. end one's friendship = koniec czyjś przyjaźń end one's friendship
8. cultivate friendships = pielęgnuj przyjaźnie cultivate friendships
  • We will miss your friendship and all our great times together.
  • Her friendship will be missed so much by all of us.
  • We will miss his personal friendship and sound business advice.
  • His friendship and support of the Center's mission will be missed.
  • His good counsel and friendship will be missed by all who knew him.
  • Jeffrey was taken from us far too soon and we will miss his wonderful friendship.
  • His friendship and kindness will be missed by us all.
  • His wise council and true friendship will be missed by all who knew him.
  • His leadership, guidance and friendship will be missed by all of us.
  • Wally, we'll miss our friendship and shared good times of many years.
11. begin a friendship = zacznij przyjaźń begin a friendship
12. promote friendship = działaj na rzecz przyjaźni promote friendship
przymiotnik + friendship
Kolokacji: 80
close friendship • lifelong friendship • strong friendship • long friendship • personal friendship • lasting friendship • new friendship • ...
przyimek + friendship
Kolokacji: 19
of friendship • about friendship • for friendship • on friendship • with friendship • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.