"develop a friendship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pogłęb przyjaźń
  1. develop czasownik + friendship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Through the years, she developed a friendship with the girls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo