"make friendships" — Słownik kolokacji angielskich

make friendships kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki przyjaźnie
  1. make czasownik + friendship rzeczownik
    Silna kolokacja

    They have an opportunity to understand different cultures and make long lasting international friendships during this time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo