"maintain a friendship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podtrzymaj przyjaźń
  1. maintain czasownik + friendship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But they've maintained a friendship and speak several times a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo