"renew one's friendship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnawiać czyjś przyjaźń
  1. renew czasownik + friendship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Though he does not remember her, they leave together and renew their friendship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo