"begin a friendship" — Słownik kolokacji angielskich

begin a friendship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij przyjaźń
  1. begin czasownik + friendship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This began a close friendship between the learned old man and the teenage boy lasting until the death of the former in 1729.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo