BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"forge a friendship" — Słownik kolokacji angielskich

forge a friendship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kuj przyjaźń
  1. forge czasownik + friendship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I believe that we can learn from them and forge a new friendship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo