"forge friendships" — Słownik kolokacji angielskich

forge friendships kolokacja
Popularniejsza odmiana: forge a friendship
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjaźnie kuźni
  1. forge czasownik + friendship rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I believe that we can learn from them and forge a new friendship.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo