BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"promote friendship" — Słownik kolokacji angielskich

promote friendship kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj na rzecz przyjaźni
  1. promote czasownik + friendship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Started in 1962, these colleges seek to promote international friendship by attracting students from a wide variety of countries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo