"develop friendships" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: develop a friendship
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pogłęb przyjaźnie
  1. develop czasownik + friendship rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Through the years, she developed a friendship with the girls.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo